Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца
с БУЛСТАТ 106591358

  • Адрес: гр. Враца, пк. 3000, бул. Демокрация № 18
  • Имейл: un.entusiasti@abv.bg
  • Телефони за контакт:
    0887-218-181- Анелия Исмаил- зам.председател на УС
    0887-433-440- Албена Николаева- член на УС

Банкова сметка:
Титуляр: Училищно настоятелство „ ЕНТУСИАСТИ“
IBAN: BG 27 RZBB 9155 1036 9679 01
Банков код: RZBBBGSF
Банка: ОББ-АД (БИВША РАЙФАЙЗЕНБАНК)

Документи:

Актуално състояние

Устав

ЗАБЕЛЕЖКА: През м.май 2024 г., се очаква служебна промяна в номерата на банковите сметки, предизвикана от вливането на Райфайзенбанк в ОББ- АД.
Очаквайте информация за промените!!!!