Обучение по програмиране „Светлинно замърсяване и още…“

Екип Еразъм проведе обучение по програмиране за ученици от V до XI клас, в което бяха засегнати теми, насочващи вниманието на участниците към последствията от прекомерното изкуствено осветление. Разпределени в…

Свободни места за ученици

Свободни места по профили и паралелки за учебната 2023/2024 год.VIII б клас: Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2022/2023 година, както следва:

Единен европейски номер за спешни повиквания

В изпълнение на Европейската директива за популяризиране на Единен европейски номер за спешни повиквания на 09.04.2024 г. представители на РЦ 112 Монтана изнесоха презентация за популяризиране на ЕЕНСП 112 пред…

Отново с медали!

В зимния кръг на международния турнир „Математика без граници” взеха участие 55 ученици от V до XII клас. Възпитаниците на ППМГ „Акад. Иван Ценов“– Враца спечелиха 2 златни, 5 сребърни…

Форум „Младите хора и Европа: #ИзползвайГласаСи”

Форум „Младите хора и Европа: #ИзползвайГласаСи”, 8 април 2024 г., Народно събрание Младшите посланици Ема Дилова, Емил Николов и Магдалена Вълкова от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца в съвместна…

Отново успехи по музика

Специална статуетка и грамота, признание за постигнатия успех, получи шестокласникът от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Лазар Пелов. Той се класира на трето място, в своята възрастова група, на Националния кръг…

Бюджет 2024 г.

Касов отчет за първото тримесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета за пърото тримесечие на 2024 г. Бюджет на ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца за 2024 г.