Месец: юли 2024

Свободни места за ученици

Свободни места по профили и паралелки за учебната 2024/2025 год.IX б клас: Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2024/2023 година, както следва: 2. Срок за…

ППМГ връчи свидетелства за основно образование

Свидетелства за завършено основно образование получиха 54 ученици, завършили VII клас на ППМГ „Академик Иван Ценов“. В своето обръщение директорът на гимназията г-жа Татяна Василева изказа своята благодарност към учениците…

Бюджет 2024 г.

Касов отчет за първото шестмесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета за пърото шестмесечие на 2024 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета…

НП „България – образователни маршрути“

Ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца посетиха някои от най-красивите и исторически значими дестинации в България. Пътуването се осъществи по НП „България – образователни маршрути“. Целта на програмата…