Месец: май 2023

Бюджет 2023 г.

Информация за постъпили приходи и извършени разходи за първото тримесечие на 2023 г.

Бюджет 2022 г.

Бюджет ППМГ 2022 г. Касов отчет за бюджет 2022 г. Информация за изпълнението на бюджет 2022 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2022 г. Информация за изпълнението на бюджета…

Бюджет 2021 г.

Бюджет ППМГ 2021 г. Касов отчет за 2021 г. Информация за изпълнението на бюджет 2021 Касов отчет за деветмесечието Информация за изпълнението на бюджета за първото деветмесечие Касов отчет за…

Бюджет 2020 г.

Бюджет ППМГ 2020 г. Тримесечие Изпълнение на бюджета за първото тримесечиеИнформация за изпълнението на бюджета Шестмесечие Изпълнение на бюджета за шестмесечиетоИнформация за изпълнението на бюджета за шестмесечието Деветмесечие Изпълнение на…

Членство в УН

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че Училищно настоятелство „Ентусиасти при ППМГ Акад. Иван Ценов, гр. Враца е отворено за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите…

Визитка на УН

Съставът на Съвета на настоятелите е: Какви са нашите цели и как ги постигаме? Съгласно действащия Устав, Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца осъществява своите функции…

Академик Иван Ценов

Нашият патрон Неговото име гимназията носи от учебната 1973-74 година, една година след обособяването си като самостоятелно учебно заведение.