Ден: 23.05.2023

Академик Иван Ценов

Нашият патрон Неговото име гимназията носи от учебната 1973-74 година, една година след обособяването си като самостоятелно учебно заведение.