Месец: юни 2023

Държавен план-прием за VIII клас, учебна 2023/2024 година

Четири паралелки (104 ученици): Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици); Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване…

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

За вас четвъртокласници и седмокласници! Уважаеми ученици и родители,За учебната 2023/2024 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще бъде осъществен държавен план-прием в V и в VIII клас. Прогимназиален етап…