Ден: 03.07.2024

Бюджет 2024 г.

Касов отчет за първото шестмесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета за пърото шестмесечие на 2024 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета…