Отбор „Radi(n)ation“ – финалист на Европейско ядрено състезание в Будапеща

Отбор Radi(n)ation, състоящ се от Лилия Иванова, Самуил Кулев и ръководител Пепа Павлова, беше финалист на конкурс за популяризиране на ядрената енергия, организиран от Европейската мрежа за ядрена енергия (ENEN).…

Туристическо пътуване по НП „България – образователни маршрути“

Изпълнено с много емоции и настроение беше организираното туристическо пътуване по НП „България – образователни маршрути“, в което се включиха 48 ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“. Заедно с тях…

Държавен план-прием за VIII клас, учебна 2023/2024 година

Четири паралелки (104 ученици): Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици); Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване…