Ден: 06.03.2024

Предизвикателството да караш велосипед в градски условия

Предизвикателството да караш велосипед в градски условия и опасностите, които крие този начин на придвижване, бяха обсъдени от учениците от VIII а клас в рамките на специално организиран час на…

Жени в науката – представени от екипа на Проект „Еразъм“

Човешката история познава много невероятни жени. За нас, екипът на Проекти Еразъм „Пълен STR^5EAM напред“ и „Тъмната страна на светлината – светлинно замърсяване“, е изключително ценен примерът на тези от…