Ден: 01.03.2024

Вдъхновени от Леонардо да Винчи – научен метод при изучаването на природата

Съвременният STEAM подход в образованието е подобен на научния подход, по който Леонардо е изучавал света. Той го прави чрез формулиране на хипотези, доказвани с множество научни опити. Г-жа Калина…