Един от приоритетите за европейските гласоподаватели е миграционната политика – това сочи доклад на RESECO България.
Именно политиката за миграцията се очаква да е една от основните теми в манифестите на партиите.
За да са готови за политическата риторика на предстоящите европейски избори, младшите посланици от Враца обсъдиха термините език на омразата, популизъм и евроскептицизъм: причини за възникване, последици и решения.
Темата беше въведена с видео относно ефекта от речта на омразата от първо лице (около 5 минути).
Накрая младшите посланици провериха знанията си чрез викторината на TimeHeroes.
За подготовка на занятието е използван Наръчник за правата на човека за младежи на „Герои на времето“ в частта за „Етническите групи“.

Благодарности на Никол Делчева от клуб „Европеистика“ за предоставените доклади на специалност „Европеистика“ от 2019 г. и 2020 г.
Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.