УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми родители,

с настоящото обявление Управителния съвет на Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца, цели да запознае родителската общност, че по повод празника на училището- 11 май 2024г. и във връзка с изпълнение на програма „ Подобряване на средата в училище“, която е част от плана за работа на сдружението, стартираме съвместна дейност по реализиране на проект:

„ЗАКУПУВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ПЕЙКИ  И КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ“