Приложение № 1Заявление за членство в  СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца

Приложение № 1 АЗаявление за продължаване на членство в  СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца

Приложение № 2Заявление за прекратяване на членство в  СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца

Оставка за прекратяване на членство в  Контролния съвет на СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца

Оставка за прекратяване на членство в  Управителния съвет на СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца