Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца

Членове на управителния съвет към 22.01.2024 г.

 1. Гошо Петров Пешковски- председател
 2. Милена Цветанова Игнатовска – зам. председател
 3. Анелия Тодорова Исмаил- зам. председател
 4. Ивайло Петков Ангелов- член
 5. Свилена Станиславова Драганоска- член
 6. Галя Любенова Конецовска- член
 7. Албена Николаева Ницковска- член

Членове на училищното настоятелство към 22.01.2024 г.

 1. Гошо Петров Пешковски
 2. Милена Цветанова Игнатовска
 3. Анелия Тодорова Исмаил
 4. Ивайло Петков Ангелов
 5. Свилена Станиславова Драгановска
 6. Галя Любенова Конецовска
 7. Албена Николаева Ницковска
 8. Слави Любомиров Георгиев
 9. Владимир Христов Христов
 10. Детелин Александров Николов
 11. Янка Валериева Русинчовска- Дилкова
 12. Борислав Костадинов Банчев 
 13. Галина Тодорова Романова
 14. Дария Георгиева Михайлова
 15. Жасмина Иванова Иванова
 16. Веселка Вълова Сиракова
 17. Полина Здравкова Комитска
 18. Камелия Цветанова Григорова
 19. Валя Тоткова Димитрова
 20. Мирела Робертинова Горанова- педагогически съветник в ППМГ.
 21. Татяна Илиева Василева- Директор на ППМГ, с право на съвещателен глас

Към настоятелството са създадени следните работни групи:

 1. Култура, спорт, туризъм
 2. Училищно пространство
 3. Конкурси и награди
 4. Противообществени прояви
 5. Строително- ремонтни дейности
 6. Икономическа
 7. Правна

ВАЖНО:

 • Дейностите, изпълнявани от ръководството и настоятелите са на напълно доброволни начала.
 • Никой в сдружението не получава заплата или каквато и да е друга форма на възнаграждение за работата си в нея.
 • С решение на ОС, считано от 22.01.2024г., членовете на училищното настоятелство, внасят годишен членски внос- 50 лв. /петдесет лева/.
 • УН „ Ентусиасти“ е отворена родителска общност, която приема нови членове- целогодишно, с амбиции, възможности и отдаденост за постигане целите на сдружението, в подпомагане дейността на училището и подобряване на училищната среда.
 • Членството е доброволно. Всеки, който желае, може се включи, като подаде заявление за членство. / виж раздел „ ЗА НАС“-„ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ“- Приложение № 1/