Човешката история познава много невероятни жени. За нас, екипът на Проекти Еразъм „Пълен STR^5EAM напред“ и „Тъмната страна на светлината – светлинно замърсяване“, е изключително ценен примерът на тези от тях, които са посветили живота си на науката в полза на човечеството. Затова днес ви споделяме няколко вдъхновяващи истории за имена като Ейда Лавлейс, Розалинд Франклин, Ани Джамп Кенън и Мари Кюри, които са представени в кратки видеа, изработени от членове на Клуб Еразъм. Наред с тях с уважение споменаваме имената на Теодора Райкова, която е първата жена–научен работник в България. По време на цялата си кариера в университета Райкова трябва да се бори с опити за прекратяване на договора ѝ, тъй като е жена и въпреки отличните отзиви за научната ѝ дейност. Извън пределите на родината ни може да споменем още Мей-Брит Мосер, изучавала способността на мозъка за пространствено мислене, Катрин Джонсън за приноса и към космическите програми и прокарването на път за жените и афроамериканците в НАСА, Мариам Мирзахани и нейните разработки й в областта на динамиката и геометрията на римановите многообразия и техните параметрични пространства, Чиен-Шиун Ву и важните стъпки, които тя предприема за усъвършенстването на ядрената физика.
Светът на познанието е безбрежен и нашият екип приветства делото на жените-учени!

Видеата са изработени на английски език и заедно с още дванадесет бяха споделени с нашите партньори от Белгия, Франция и Португалия.