Учениците от 8а клас се запознаха със седемнадесетте цели за устойчиво развитие на ООН чрез проектно-базирано обучение, реализирано в часовете по английски език. Под ръководството на г-жа Ани Павлова и г-жа Галина Романова, осмокласниците планираха и разработиха свои проекти, свързани с индустрия, иновации и инфраструктура, достъпна и чиста енергия, чиста вода и санитарни условия, разумно използване на ресурсите на световния океан, добро здравеопазване и качествено образование за всички.
Проектите бяха разработени в рамките на две седмици, като  процесът беше с акцент върху съвместно проучване, разбиране и разработване на поставената тема, комбиниране на креативност и рационално мислене, обмисляне на идеи и превръщането им в реалност чрез изработването на макети или прототипи на оборудване, което ще доведе до възможно решение на разглежданите проблеми.
Споделянето, като последен етап от проекта, беше реализирано под формата на открит урок, чиито гости бяха г-жа Росенка Кабатлийска, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Враца, г-жа Татяна Василева, директор на ППМГ-Враца, старши учителите по английски език г-жа Калина Николова, г-жа Лидия Динкова, г-жа Людмила Дженкинс, гжа Ивалина Иванова и старши учителят по физика – Г-жа Пепа Павлова.
Осъществяването на този училищен проект е в резултат на почерпения опит от финландската образователна система, с чиято ефективност Ани Павлова и Галина Романова се запознаха по време на квалификационния курс Full Steam, проведен във Финландия, в изпълнение на проект „Пълен STR^EAM напред“, съфинансиран по програма Еразъм. Практическите приложения на СТЕАМ педагогиката насърчиха учениците да проявят креативност и умения да решават конкретни практически проблеми, дадоха възможност за практикуване на говорните умения по английски език, подкрепени със средствата на визуалната комуникация чрез мисловни карти, представящи избраните цели и свързаните с тях предизвикателства.