Ден: 12.06.2024

Младшите посланици на ППМГ – Враца посетиха институционалното сърце на Европа

Пет от най-активните младши посланици на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца и приятели осъществиха пътуване по програма Еразъм+, проект Жан Моне „Мост към Моята Европа“ в Страсбург (Франция). Техни ръководители…