Ден: 10.06.2024

Посещение на Института по полимери към БАН

Ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов”, придружени от научния им ръководител г-жа Димитрина Георгиева, присъстваха като гости на Петнадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, в която вземат…