В изпълнение на проект „Пълен STR^5EAM напред“ на нашето училище, съфинансиран по Програма Еразъм, трима учители от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ участваха в квалификационен курс Full Steam във Финландия. Като част от международна група от повече от 20 учители от различни държави по света, те се събраха в гр. Оулу, обявен за STEM център на Финландия. Именно STEM обучението във Финландия беше фокус на посещенията на училища в региона, които гостуващите учителите осъществиха.
През последните години Финландия се наложи като държава, предлагаща качествено образование и множество образователни институции по света проявиха интерес да се запознаят с успешния ѝ модел на обучение. Това мотивира и учителите от нашата гимназия – Калина Николова, Галина Романова и Ани Павлова, да предприемат образователната визита. По време на престоя си в Оулу те посетиха иновативната учебна среда FabLab, която представлява отлично оборудвано пространство, в което всички жители на града, при желание и интерес, могат да се занимават с научно-техническа дейност: разработване и създаване на продукти с ползване на лазерни и 3D принтери, работилници за шивачество, дърводелство, металообработване и др. Във FabLab в свободното си време идват ученици от града за да осъществяват свои училищни проекти, ползвайки безплатно предоставените ресурси.
Много ценен елемент в програмата на курса бяха наблюденията на място, при които чуждестранните учители от Словакия, Япония, Тайланд, България, Испания и др. посетиха местните училища Ylikiiming, Rajakylä и Hinta. Тези посещения им предоставиха опит за практическите приложения на STEAM педагогиката, които насърчават креативността и уменията на учениците да решават конкретни практически проблеми, застъпени в техни училищни проекти. Организаторите на работните посещения бяха подбрали училища с различен аспект на специализация – училище по изкуства, такова, в което акцент е близостта до природата и училище с профил Компютърни науки като във всяко от тях домакините демонстрираха свои уроци и извънкласни дейности със STEAM насоченост.
Курсът се проведе съвместно с Университета на Оулу и Община Оулу, които работят в партньорство за стимулиране интереса на учениците към природните науки, техниката и технологиите. В резултат на курса участвалите в него учители от гимназията разработиха и проведоха уроци, в които залагат на STEAM педагогиката, съчетаваща наука, технологии, инженерство, изкуство и математика, в пресечната точка на които те разпалват творчеството и критичното мислене на своите ученици.
Интервю за местно онлайн издание на Община Оулу, дадено от координатора на проект „Пълен STR^5EAM напред“ и участник в курса, г-жа Калина Николова, може да се прочете на следния линк:
https://www.munoulu.fi/koulutus/yli-20-opettajaa-oppimatkalla-kansainvalinen-opettajaryhma-vaikuttui-oulun-kasvatusalan-innovaatioiden-kulttuurin-ja-menetelmien-yhdistelmasta/