Пет от най-активните младши посланици на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца и приятели осъществиха пътуване по програма Еразъм+, проект Жан Моне „Мост към Моята Европа“ в Страсбург (Франция). Техни ръководители бяха Ивалина Иванова, Любина Карамелска, Калина Николова и Людмила Йорданова.
Първата спирка по време на обиколката включваше Европейския парламент с разглеждане на изложбата „Изкуство в Демокрацията“, пленарната зала и парламентариума „Симон Вейл“.
Младежите имаха възможност да разберат повече и за друга институция на ЕС – Европейския омбудсман и предстоящия избор на новия защитник на правата на гражданите на Европа. Тереза Манджукова, юрист разглеждащ жалбите на българските граждани за лошо управление от страна на европейските институции (ЕК и ЕП), изнесе кратка презентация и отговори на въпроси. Най-важната функция на омбудсмана е да постигне прозрачност и да осигури достъп до документи и така да покаже, че гражданите в ЕС имат обективни права. Тя обясни, че една от възможностите за кариера в институцията е стажантската програма за студенти с диплома за завършено висше образование.
Последната спирка беше Съветът на Европа, който чества своята 75 годишнина. Това е международна наднационална организация, работеща в три сфери – човешки права, демокрация и върховенство на закона. В нея членуват 46 държави, а главен секретар е Мария Бурич.
Клаудия Клайн беше гид на младшите посланици в Двореца на Европа. България e член от 1992 г. В момента тече фото и видео конкурс за млади европейци „Human Rights, Camera, Action!“. Повече за конкурса: тук!
Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.