Ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов”, придружени от научния им ръководител г-жа Димитрина Георгиева, присъстваха като гости на Петнадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, в която вземат участие докторанти, пост-докторанти, млади учени, практиканти и студенти с интереси в полимерната наука. Ерик Димитров носител на наградата „Проф. Иван Шопов“ за изявен млад учен в областта на полимерите за 2024г. запозна учениците с лабораторната обстановка, в която провеждат експериментите си, разказа им за кариерния си път и им даде ценни съвети, с които мотивира младежите и може би повлия на техния избор за кариерното им развитие. Присъстващите бяха много впечатлени от материалната база и технологиите, с които разполага Института в своите лаборатории. Представени им бяха разнообразни методи за количествен и качествен анализ, множество инструменти за обработване на химични вещества и съоръжения за провеждане на химични взаимодействия в контролирана и изолирана среда. Видяното успя да запали още по-голям интерес на учениците към природните науки… като е възможно да ги е ориентирало към потенциално бъдещо занимание.