Четири паралелки (104 ученици):

Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици);
Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици);
Профил „Природни науки“ – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда –1 паралелка (26 ученици);
Професия „Приложен програмист“ с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение -1 паралелка (26 ученици);

Условия за кандидатстване:
 1. Успешно завършен седми клас през учебната 2023/2024 г.;
 2. Резултати от:
  • Национално външно оценяване по български език и литература за учебната 2023/2024 г.;
  • Национално външно оценяване по математика за учебната 2023/2024 г.;
Балът за прием на ученици в VIII клас се  формира в точки въз основа на сума от:
 1. Удвоената оценка от Националното външно оценяване по български език и литература (макс. 2 х 100 = 200 т.);
 2. Удвоената оценка от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
 3. Оценките по два учебни предмета* от свидетелството за основно образование, превърнати в точки – максимален брой точки – 2*50 = 100.
  • За профил „Математически“ – български език и литература и математика;
  • За профил „Природни науки“ – български език и литература и биология и здравно образование.
  • За професия „Приложно програмиране“ – български език и литература и информационни технологии;
Максимален бал: 500 точки
График на дейностите:
 1. Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 03 –21 май 2024 г.
 2. Провеждане на Национално външно оценяване по:
  • български език и литература – 19.06.2024 г.
  • математика – 21.06.2024 г.
 3. Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г – до 04 юли 2024 г.
 4. Обявяване на резултатите от НВО – до02.07.2024г.
 5. Връчване на свидетелство за зъвършено основно образование и служебна бележка с оценките от приемните изпити –  04.07.2024г.
 6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.- 08 – 10.07.2024 г.
 7. Обявяване на първи етап на класиране – до 12.07.2024 г.
 8. Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 15.07.2024 г. – 17.07.2024 г.- в ППМГ Враца
 9. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране – до 19.07.2024 г.
 10. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране –  22 – 24.07.2024 г.
 11. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране – 25.07.2024 г.
 12. Подаване на заявление за участие в третия етап на класиране – 26 и 29.07.2024 г.
 13. Обявяване на резултатит от третия етап на класиране – до 30.07.2024 г.
 14. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране – 31.07 и 01.08.2024 г.
 15. Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране – до 02.08.2024 г. вкл.
 16. Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране – 5 и 6.08.2024 г.
 17. Обявяване на резултатит от четвърти етап на класиране – до 07.08.2024 г.
 18. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 8 – 9.08.2024 г.
 19. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране – до 12.08.2024 г.
 20. Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране – определя се от директора, до 11 септември 2024 г. 
 21. Утвърждаване на реализирания държавен план – прием – до 14.09.2024 г. вкл.

Повече информация – тук