В изпълнение на Европейската директива за популяризиране на Единен европейски номер за спешни повиквания на 09.04.2024 г. представители на РЦ 112 Монтана изнесоха презентация за популяризиране на ЕЕНСП 112 пред ученици на ППМГ „Акад.Иван Ценов“ в гр.Враца.
Лектори на събитието бяха Калин Василев Вазонов – началник на Районен център 112 Монтана при ДНС 112 – МВР и Цветелина Симеонова Павлова-Младенова – администратор обслужване на спешни повиквания в Районен център 112 Монтана.
Целта на презентацията е да информира при какви ситуации трябва да се звъни на спешния телефон 112 и как операторите от центровете 112 приемат и предават сигналите към службите за спешно реагиране.