Съвременната СТЕАМ педагогика, която поставя акцент върху интегрирането на изкуството със СТЕМ подхода в образованието, беше реализирана в интердисциплинарен урок по физика и английски език. Учениците от 10 б клас и техните учители г-жа Ани Павлова и Г-жа Пепа Павлова представиха модел на обединяване на различни учебни предмети, за да представят връзката между науката и изкуството. Разбирането на характеристиките и поведението на наночастиците беше реализирано чрез владеенето на чужд език като средство за придобиване на научна информация, а творческата задача – да нарисуват своя стъклена чаша, използвайки специални бои, направи урока по-забавен и ангажиращ вниманието на всички.
Урокът представи връзката между нанотехнологията  и изкуството чрез проследяване на  процеса на създаване на средновековно витражно стъкло. Историческият поглед върху темата показа, че въпреки, че терминът нанотехнология е бил въведен през 1974 г., тя е била използвана от средните векове, независимо, че създателите на витражи не са знаели, че използват именно тази технология.
Учениците представиха своите идеи за връзката между наука и изкуство като акцентираха върху креативното вдъхновение, визуализацията, наблюдението , в резултат на което възникват вдъхновени от природата продукти и материали, експериментирането и проучването, като мощни фактори за комбиниране на различни научни и артистични умения , които разширяват човешката интелектуална мисъл и вяра в напредъка.
Учениците работиха в екипи, чиито членове имаха предварително поставени задачи, свързани с  характеристиките на наночастиците, дефиниция на термините в нанотехнологиите, взаимодействието на наночастиците със светлината, както и най-новите технологични проучвания и изобретения, включващи наночастици, в сферата на информационните технологии, текстилното инженерство, козметиката , безопасността но храните, транспорта и медицината.
Урокът е в унисон с целите на проект Еразъм „Пълен STR^EAM напред“ за създаване у младежите на интерес към природните науки и приложението на съвременните технологии. На събитието присъстваха г-жа Калина Николова и експертите от РУО – Враца г-жа Росенка Кабатлийска и г-жа Ани Георгиева.