Скъпи ученици, уважаеми родители,
Приемът в V клас за учебната 2024/2025 година в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца ще се осъществява въз основа на резултатите от следните математически състезания:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.
  2. Математическо състезание „Европеско кенгуру“ – 21.03.2024 г.
  3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г.

Състезанията и олимпиадата са приети на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 14/13.09.2023 г.)
В съответствие с чл.73, ал.3 от Нaредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за държавен план-прием в V клас на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от изброените състезания и олимпиадата по математика – областен кръг.
Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата по математика – областен кръг можете да прочете тук.

График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2024/2025 г.

Брошура

Методика за осъществяване на държавния план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г.