Свободни места по профили и паралелки за учебната 2023/2024 год.
VIII б клас:

  • 1 място – профил „Математически“, паралелка: математика и физика и астрономия.

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2022/2023 година, както следва:

  1. Документа за кандидатстване:
  • Заявление до директора (по образец);
  • Ученическа книжка;.
  • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.