Ден: 09.07.2024

Свободни места за ученици

Свободни места по профили и паралелки за учебната 2024/2025 год.IX б клас: Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2024/2023 година, както следва: 2. Срок за…