Ден: 15.04.2024

Свободни места за ученици

Свободни места по профили и паралелки за учебната 2023/2024 год.VIII б клас: Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2022/2023 година, както следва: