Ден: 27.02.2024

Зимен спортно-туристически празник

Призови места знаеха ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ в зимния спортно- туристически празник, организиран от Община Враца. Събитието  се проведе на 24 февруари в местността „Учителски колонии“. Участниците се…