Група от десет осмокласници и деветокласници, обучаващи се в професионалните паралелки „Приложен програмист“, бяха на работно посещение в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин. Учениците бяха водени от организатора на събитието и координатор на проекти Еразъм, г-жа Калина Николова, ст. учител по Английски език и инж. Наташа Ангелова, ръководител на групата за занимания по интереси „Роботика и 3Д моделиране и принтиране“ в нашето училище. Първата част от посещението беше участието на врачанската група в Заключителната конференция на тема „Инструменти за повишаване знанията на младежите по екологични и социални въпроси чрез целите за устойчиво развитие, поставени от ООН“, организирана за разпространение резултатите на приключващ проект Еразъм на видинската гимназия. Нашите ученици се изявиха като активни слушатели и участваха в симулация на Цел 6 за чиста вода и канализация и последвалата дискусия.

Вторият ден на визитата протече в работна среда, в която нашите ученици почерпиха от опита на клуба по роботика на домакините. Заместник директорът на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, г-жа Десислава Цокова и двама преподаватели по ИТ проведоха обучение, в което нашите ученици изпълниха серия задачи. С насоките и на г-жа Наташа Ангелова, учениците работиха по движение на робот по зададена траектория с експериментиране върху скоростта, програмиране с блокове за следене на черна линия, програмиране на система за отчитане нивото на водата в съд и др. Работата се осъществи с комплекти Mindstorms LEGO EV3, роботи с електронна платка micro:bit, комплекти micro:Maqueen с ултразвукови сензори, програмиране с електронна платка Arduino и програмен език C++.

Освен удовлетворяващата работа по поставените задачи, нашите ученици показаха любознателност и почерпиха много знания за град Видин, неговите географски дадености и културно-исторически обекти, с които ги запозна г-жа Калина Николова. Учениците посетиха Културен център „Жул Паскин“, помещаващ се в реставрираната синагога на града, чуха разказ за видинската еврейска диаспора, дейността на екзарх Антим I и историята на местния владетел от XIX в. Осман Пазвантоглу, корабоводенето и мостовете по р. Дунав и др. „Посещението за обмяна на опит е свързано с проект Еразъм „Пълен STR^5EAM напред“. Събитията с тематична насоченост STEM и роботика, организирани по проекта, продължават до края на учебната година и целят обучение на различни целеви групи ученици.“, споделя координаторът на проекта, г-жа Калина Николова.

Заключителна конференция и забележителности в града

Програмиране и роботика