В Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ Враца се проведе беседа-симулация с цел да се проучи дали младежите са взели решение относно участието си на предстоящите европейски избори на 9 юни.
Младшите посланици Александра Власова (11 клас) и Вяра Иванова (8 клас) бяха модератори на събитието. Ралица Ибрахимова (11 клас) водеше доклада. Общо 33-ма дванадесетокласници бяха включени в симулацията в часа на класа и гражданско образование през изминалата седмица.
Вяра сложи начало на симулацията сред присъстващите за това дали ще гласуват на предстоящите избори. След което Александра помоли младежите да обосноват писмено избора си. На база на негативния вот се проведе кратка дискусия.
В резултат от събитието ще се изготви доклад за нагласите на младите хора към гласуването на Европейските избори 2024 (evropeiski-izbori.eu).
Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.