Месец октомври Екип Еразъм посвети на STEM дейности, осъществени с домакинството на наши партньори от Училище „Жил Паеш“ в гр. Тореш новаш, Португалия. Водени от учителите си Калина Николова, Пепа Павлова и Ани Павлова, десет ученици между X и XII клас – Ема Дилова, Борислав Петров, Лилия Симова, Михаела Каменова, Самуил Кулев, Дея Михова, Деница Марианова, Мартин Андреев, Лилия Иванова и Виктор Христов – участваха в учебни часове и извънкласни дейности, където изпълниха задачи, поставени от международен екип учители. Българските ученици проведоха опити за определяне скоростта на звука, измерваха честотата на звукова вълна с аналогов и цифров осцилоскоп, изследваха вискозитета на течност и скоростта, с която твърдо тяло се движи в нея, извършиха опити с ултравиолетова светлина в тъмна стая като търсиха честотата на движещ се обект, експериментираха с налягането при различна температура.
Втората подтема, предмет на мобилността бяха възможностите за кодиране на платките micro:bit, а учениците изпълниха задачи като програмиране за избягване на препятствия чрез ултразвук, приложениен на инфрачервен сензор, програмиране на поливна система и програмиране на задачи в умен град.
Светът на нано размерите беше третия дял от поставени задачи, като по него български и португалски ученици работиха заедно. Те дискутираха върху инструментите, ползвани за наблюдение на заобикалящия ни свят – от квантови микроскопи до космически телескопи. Темата премина в запознаване с нано технологии, приложими в съвремието. В последвалото практическо занятие учениците си обясниха наличието на редки цветове в природата, повлияни от промяната в дължината на вълната, и ползваха интерферентни бои за изработка на книгоразделители, вдъхновени от крилата на пеперудите.
Друг важен дял от съвременните STEM дисциплини, който беше включен в програмата на мобилността, бяха 3D моделиране и принтиране. В работната среда на Учебен център Change Makers, под ръководството на г-н Винисиус Оливейра, учениците се запознаха с видове машини за 3D принтиране и материали, които те ползват, както и приложение на лазерна режеща машина за изработка на макети по научни проекти.
В програмата на мобилността екипът учители бяха включили и задачи, определени от проект „Светлинно замърсяване“, съфинансиран от Програма Еразъм, КД2. Учениците изпълниха задача за 3D моделиране на планетариум с програма Tinkercad, обсъдиха как да сглобят сами планетариум от картон, в който в последствие да прожектират звездно небе с помощта на приложението Stellarium. Как се използва приложението за наблюдение на нощното звездно небе, каква е връзката между звездите и митологията бяха увод към задачата за програмиране на умно улично осветление чрез micro:bit, целящо намаляване на светлинното замърсяване. Последва задача за определяне на времето с цифров часовник, като учениците се запознаха с проект на техни португалски връстници, програмирали подобен с Arduino. Особено любопитна беше задачата да се построи цифров слънчев часовник, за 3D принтирането на който се изисква специален филамент.
Екип Еразъм изказва своите благодарности на г-н Нелсон Кореа, координатор на съвместните дейности, неговия екип и ръководството на училището-домакин, които направиха нашето сътрудничество и обмяна на опит възможни!
Мобилността е съфинансирана по Програма Еразъм, КД1, Проект „Пълен STR^5EAM напред“ и е продължение на наблюдение, проведено от Екип Еразъм в португалското училище по-рано тази година.