Директор

Татяна Василева

Директор ППМГ

„Да съм директор на Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ за мен е не само голяма чест, но и голяма отговорност. Училището отдавна се е утвърдило като най-авторитетната образователна институция не само във Врачанска област, а и в целия Северозапад. И затова говорят фактите. Бившите възпитаници на гимназията са високоуважани специалисти във всички области на живота, намерили реализация както в България, така и по целия свят.
Учениците ни днес са мотивирани и отговорни, любопитни    и провокиращи ни да не стоим на едно място, да се учим заедно с тях.
Учителите в ПМГ „Академик Иван Ценов“ се стремят да са в крак със съвременните изисквания в образованието, да предлагат актуални знания,  да прилагат съвременни методи на преподаване, чрез които да ангажират учениците в учебния процес и да провокират тяхната активност и креативност.
Затова не са изненада успехите на нашите възпитаници в състезания и олимпиади по математика и информатика, по природни и хуманитарни науки, на спортни турнири и в извънкласните дейности.
Ние, учителите и ръководството на Врачанската природо-математическа гимназия, сме наясно с високите изисквания, които поставят успехите от миналото, от една страна, и талантът и неуморният труд на възпитаниците ни, днес. И затова не жалим време и усилия , за да поддържаме   престижа на училището сега и за в бъдеще.
И го правим. Ежечасно и ежедневно. Последователно и отговорно.
Заедно с нашите ученици реализираме един успешен модел, доказал се във времето. Заедно работим, заедно се учим, заедно се радваме на успехите.“