Колективът на ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца, 15 септември 2021 г.