Станислав Николаев Харизанов

Станислав Николаев Харизанов

2001 г.


Балканска олимпиада по математика Гърция 1998 г. – златен медал

Румен Петьов Петков

Румен Петьов Петков

2004 г.


Отлична оценка на Републиканската олимпиада по математика 2004 г.

Десислава Мариова Цветкова

Десислава Мариова Цветкова

2004 г.Лауреат на Националната олимпиада по физика

Теодора  Ивайлова Иванова

Теодора  Ивайлова Иванова

2015 г.


Лауреат на националната олимпиада по български език и литература

Гергана Николаева Николова

Гергана Николаева Николова

2022 г.


Лауреат на националната олимпиада по български език и литература

Станислава Евгениева Симеонова

Станислава Евгениева Симеонова

2004 г.


II-ро място на III-ти кръг на олимпиадата по математика 2002 г.

Мария Красимирова Митева

Мария Красимирова Митева

2011 г.


Балканска олимпиада по математика България 2007 г.

Мирела Мирославова Иванова

Мирела Мирославова Иванова

2011 г.


Отлична оценка на националния кръг на Националната олимпиада по немски език

Зорница Христова Христова

Зорница Христова Христова

2020 г.златен медал за отличен успех