Категория: Прием в 8 клас

Държавен план-прием за VIII клас, учебна 2023/2024 година

Четири паралелки (104 ученици): Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици); Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване…