Категория: Прием в 8 клас

Държавен план-прием за VIII клас, учебна 2024/2025 година

Четири паралелки (104 ученици): Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици); Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване…

Организация на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година

Заповед на министъра на образованието Заповед на началника на РУО – Враца за утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г.