Категория: Отчетност

Протоколи от заседания на УС за 2024 г.

Протокол от заседание на Съвета на настоятелите на СНЦ „ Училищно настоятелство –Ентусиасти“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца – 11.01.2024 г. Протокол от заседание на Съвета на настоятелите…