Категория: За нас

Бланки на документи

Приложение № 1 – Заявление за членство в  СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца Приложение № 1 А – Заявление за продължаване на…

Ръководство

Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца Членове на управителния съвет към 22.01.2024 г. Към настоятелството са създадени следните работни групи: ВАЖНО:

Юридическа информация

Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Врацас БУЛСТАТ 106591358 Банкова сметка:Титуляр: Училищно настоятелство „ ЕНТУСИАСТИ“IBAN: BG 27 RZBB 9155 1036 9679 01Банков код: RZBBBGSFБанка: ОББ-АД (БИВША…

Кои сме ние?

Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца, е създадено през 2018 година с основна мисия: Ние, членовете на Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“, приемаме изключително сериозно мотото на…