Категория: Квалификация

Квалификация

„Методи за насърчаване на креативността на учениците“ Педагогическите специалисти от ППМГ Враца се включиха в иновативно обучение на тема „Методи за насърчаване на креативността на учениците“.

Обучение

На 18.11 и на 19.11 2023 се проведе изнесено обучение на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“. Учителите се…