Категория: Патрон

Академик Иван Ценов

Нашият патрон Неговото име гимназията носи от учебната 1973-74 година, една година след обособяването си като самостоятелно учебно заведение.