Категория: За нас

Бюджет 2024 г.

Касов отчет за първото тримесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета за пърото тримесечие на 2024 г. Бюджет на ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца за 2024 г.

Дарителска кампания

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца О Б Я В Л Е Н И Е Уважаеми родители, с настоящото обявление Управителния съвет на Училищно настоятелство…

Протоколи от заседания на УС за 2024 г.

Протокол от заседание на Съвета на настоятелите на СНЦ „ Училищно настоятелство –Ентусиасти“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца – 11.01.2024 г. Протокол от заседание на Съвета на настоятелите…

Бланки на документи

Приложение № 1 – Заявление за членство в  СНЦОПД „ Училилищно настоятелство ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ гр. Враца Приложение № 1 А – Заявление за продължаване на…

Ръководство

Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца Членове на управителния съвет към 22.01.2024 г. Към настоятелството са създадени следните работни групи: ВАЖНО:

Юридическа информация

Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Врацас БУЛСТАТ 106591358 Банкова сметка:Титуляр: Училищно настоятелство „ ЕНТУСИАСТИ“IBAN: BG 27 RZBB 9155 1036 9679 01Банков код: RZBBBGSFБанка: ОББ-АД (БИВША…

Кои сме ние?

Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца, е създадено през 2018 година с основна мисия: Ние, членовете на Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“, приемаме изключително сериозно мотото на…

Пътешествие в космоса

Във вълшебната празнична седмица, снабдени с цветни билети-изненада от техните учители, учениците от V а клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ направиха виртуално пътешествие в космоса. Пред своите гости, г-жа…