Категория: За вас

Информация за Държавни зрелостни изпити, сесия август – септември за учебната 2023 – 2024 г.

Сесия август – септември 2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023…

Прием в V клас за учебната 2024/2025 г.

Скъпи ученици, уважаеми родители,Приемът в V клас за учебната 2024/2025 година в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца ще се осъществява въз основа на резултатите от следните математически състезания: Състезанията…

Организация на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година

Заповед на министъра на образованието Заповед на началника на РУО – Враца за утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г.

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит

във връзка с измененията в чл. 135а от Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) и създаването на нов раздел VI в Глава четвърта, включващ…