В навечерието на патронния празник на училището и Деня на Европа учителите Калина Николова и Галина Романова проведоха бинарен урок по Информационни технологии и Английски език с ученици от пети клас. Урокът протече на английски и български език, а съдържанието му насочи вниманието на децата към целите за устойчиво развитие на ООН. Кратко видео запозна присъстващите с предизвикателствата, пред които са изправени морските костенурки, а комикс, създаден от наш ученик, им разказа и за други застрашени видове. Това, което са научили, петокласниците провериха с онлайн игра „Морски костенурки в беда“. В хода на урока фокусът премина към един от проблемите, до който води човешката дейност – светлинното замърсяване. Децата разбраха за мащаба на проблема и как то пречи на животински видове като светулки, прилепи, жаби, прелетни птици и др. Последваха две практически задачи – петокласниците трябваше да направят Scratch програма, която пресъздава анимация на костенурка, придвижваща се към океана. Друга група ученици имаше за задача да програмира щадящо за костенурките осветление, което да се монтира на брега на океана – осветлението е деликатно и насочва разхождащите се по брега хора без да пречи на новоизлюпените костенурки да следват луната по пътя си към океана. Осветлението беше изработено с Micro:bit платка, на чийто екран на свечеряване светодиоди рисуват картинка на костенурка.
Гостите на урока, г-жа Албена Цекова и г-жа Станислава Каменова, ст. учители по Информационни технологии в гимназията, имаха удоволствието да разгледат виртуалната галерия, създадена с рисунки на учениците на тема „Светлинно замърсяване“, както и да проверят какво са научили от урока чрез специално създадена онлайн викторина. 
Урокът демонстрира напредъка на петокласниците по Информационни технологии и Английски език и е част от календара на текущите за гимназията проекти на Програма Еразъм. Работата с прогрмируеми платки micro:bit е резултат от международното сътрудничество по проекти „Пълен STR^5EAM напред“ и „Тъмната страна на светлината – Светлинно замърсяване“.