Уроци по Английски език с интегрирано съдържание и проектна насоченост

Занятието се проведе в осми клас и започна с представяне на проблема Светлинно замърсяване, подготвено от г-жа Калина Николова – кратка пиеска, разказваща за новоизлюпените костенурки и пътя им към океана, песен за трудностите, които създават на костенурките силните изкуствени светлини. Последва книжка с комикси, създадена от ученик, в която се разказва за различни животински общества, застрашавани от прекомерната изкуствена светлина, която хората използват.

Втората част на занятието включваше авторски задачи, чрез които учениците споделиха наученото по темата и показаха своите творчески умения. По поставена от учителката им задача и специални шаблони те разработиха онлайн игри на английски език, предназначени за учениците от прогимназиален етап, сред които осмокласниците разпространяват наученото. В малки групи те разгледаха и как прекомерното изкуствено осветление нарушава естественото поведение и местообитание на животните, водещи до промени в техните хранителни модели, цикли на размножаване и маршрути на миграция; връзката между светлинното замърсяване и повишения риск от някои здравословни проблеми при хората, като нарушения на съня, затлъстяване, диабет и психични проблеми; икономически ползи от намаляване на светлинното замърсяване; решения за познаване и осмисляне на проблема, като например увеличаване на туристическите възможности за дестинации с тъмно небе; изследване на стратегиите за градско планиране и проектиране на осветление за създаване на устойчиви и ориентирана към човека нощна среда и др. В платформа за създаване на видео съдържание учениците заснеха своето споделяне на  резултатите от дискусията.

В подготовката на урока са използвани изкуствен интелект и дигитални образователни платформи, на които учениците откликнаха с интерес. Осъзнаване необходимостта от устойчиво развитие, компетенции като общуване и сътрудничество, качества на характера като любопитство, увереност, социална и екологична осъзнатост бяха част от ползите на проведеното обучение.

Занятието се проведе с цел усвояване на нови знания по Английски език и достигане резултатите на проект Еразъм „Тъмната страна на светлината – светлинно замърсяване“ до повече членове на училищната общност в нашата гимназия, както и чрез тях, до родителите.