Заповед на министъра на образованието

Заповед на началника на РУО – Враца за утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г.