Протокол за резултатите на явилите се на областен кръг ученици в Националната олимпиада по Информационни технологии за учебната 2023/2024 год.

Протокол за резултатите на предложените за допускане до национален кръг ученици в Националната олимпиада по Информационни технологии за учебната 2023/2024 год.