Ученически стипендии – 2-ри срок на учебната 2023/2024 г.

Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от учениците на ППМГ Враца

Заявления:

  1. Заявление – декларация за стипендия за постигнати образователни резултати
  2. Заявление – декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  3. Заявление – декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания
  4. Заявление – декларация за ученици без 1 родител
  5. Заявление – декларация за стипендия за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап