Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Акценти при провеждане на НВО – Х клас

Задължителни изпити от национални външни оценявания:

  1. Български език и литература – 10 юни 2024 г.
  2. Математика – 12 юни 2024 г.

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване по желание в края на Х клас по чужд език и Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности реда и условията на провеждането им са като следва – тук: