Във вълшебната празнична седмица, снабдени с цветни билети-изненада от техните учители, учениците от V а клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ направиха виртуално пътешествие в космоса. Пред своите гости, г-жа Росенка Кабатлийска, старши експерт по майчин и чужд език, г-жа Ани Георгиева, старши експерт по природни науки, г-жа Татяна Василева, директор на гимназията и г-жа Веселка Вълова, зам. директор, петокласниците показаха на български и английски език своите знания за небесните тела. Интердисциплинарният урок протече като артистично ателие, за което водещите го учители – г-жа Ивалина Райкова, старши учител по Природни науки и г-жа Калина Николова, старши учител по Английски език, бяха подготвили разнообразни практически задачи.
Г-жа Райкова въведе присъстващите ученици и гости в темата и представи задачите на екипите. Г-жа Калина Николова ползва ресурсите на платформата Дигитална раница, чрез които демонстрира как работи и наблюдава космическите обекти телескопът Джеймс Уеб. Последва същинската част – в екипи, назовани с тематично име, обусловено от задачите, петокласниците изработиха модели на слънчевата система, слънчевото затъмнение, фазите на Луната, разширяващата се вселена и съзвездията. Отбор „Слънчева система“ представи разстоянията в астрономически единици, на които планетите отстоят от Слънцето. Отбор „Звезди“ откри и обозначи на звездната карта звездите, формиращи съзвездията Голяма и малка мечка, Лебед и Дракон. Отбор „Вселена“ демонстрира отдалечаването на галактиките в постоянно разширяващата се вселена. Отбор „Луна“ показа със слепени бисквити фазите на Луната, обусловени от движението и около Земята и различната осветеност от Слънцето. Отбор „Слънце“ направи модел на слънчево и лунно затъмнение, като обясни кои са предпоставките за наблюдаване на тези астрономически явления. На работен лист учениците отговаряха на английски език на въпроси по темата на своя отбор. Всеки екип беше удостоен с внимание и поканен на сцената да представи своя модел, където отговори и на допълнителни въпроси на двата работни езика.
В края на урока г-жа Райкова отправи покана към децата да наблюдават съзвездия с ръчно-изработени картонени телескопи и им пожела неугасващо любопитство към необятния свят на космоса. Г-жа Калина Николова сподели, че урокът е разработен така, че да покаже уменията на учениците, но и да покрива календара от дейности по осъществяваните в училището проекти на Програма Еразъм+, посветени на науката и в частност астрономията. Гостуващите експерти от РУО-Враца и директорите на нашето училище поздравиха децата за ентусиазма, с който работиха, и лекотата, с която изпълниха задачите и отговаряха на въпросите на родния и чуждия език. Петокласниците приеха с интерес и охота разработената методика на урока и се отнесоха към задачите с любопитство и подобаваща сериозност. Урокът беше представен и в Vб клас, като на него присъстваха учителите от училищния Екип Еразъм. Класната стая беше украсена с макети на Слънчевата система и продукти от дейности на Проекти Еразъм. Показаният урок е пример за партньорство и синхронност, присъщи на педагогическия екип на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца.