На 18.11 и на 19.11 2023 се проведе изнесено обучение на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“.

Учителите се запознаха с новите възможности, предоставени от единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание на МОН – Дигитална раница, като акцента беше върху използването на MozaWeb – приложение, с което всеки български учител може да създава иновативни, креативни и интердисциплинарни уроци в помощ на учениците и учителите. Програмата разполага и с готов набор от 3Д сцени и видеа, а „Живите“ работни листове и готовите уроци са създадени и споделени от български учители. Главната цел на платформата е да се повишат ключовите дигитални компетентности на учениците чрез използване на иновативна система за учене, за контрол и самоконтрол на техните постижения.